AUTOMATYKA i STEROWANIE, TEORIA STEROWANIA

Materiały do wykładu (Dr inż. Janusz Baran)
Wykład w formie prezentacji programu PowerPoint 13.9 MB
 
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
Symbol Nazwa Ćwiczenia Rozmiar pliku (kB)
CS Charakterystyki czasowe 350
CF Charakterystyki częstotliwościowe 900
SK Projektowanie układu regulacji metodą; symulacji komputerowej 304
DN Dobór nastaw regulatorów 314
RD Badanie układu dwupołożeniowej regulacji temperatury
Ilustracja przebiegu regulacji dwupołożeniowej (wykres)
349
88
RN Badanie układu statycznej regulacji napięcia generatora 235
LP Metoda linii pierwiastkowej (Evansa) 1 385
LP Metoda linii pierwiastkowej (Evansa). Program ćwiczenia 1 385
FC Projektowanie kompensacji dynamicznej metodą; charakterystyk częstotliwościowych 2 280
FC Projektowanie kompensacji dynamicznej metodą; charakterystyk częstotliwościowych. Program ćwiczenia 2 280

Materiały do ćwiczeń tablicowych
Tabela transformat Laplace'a tr_lab_tb.pdf 263

Zestawy zadań (*.jpg)
Temat Plik Rozmiar pliku (MB)
Modele matematyczne układów BudMod.zip 1.8
Charakterystyki Czasowe ChCzas.zip 0.961
Charakterystyki częstotliwościowe ChCzest.zip 1.0
Stabilność układów liniowych StabUkLin.zip 1.3
Opis układów w przestrzeni zmiennych stanu ZmStan.zip 0.938