TECHNIKA OBLICZENIOWA I SYMULACYJNA


Instrukcje do ćwiczen laboratoryjnych
Nazwa ćwiczenia Rozmiar pliku (kB)
Wzór pierwszej strony sprawozdania 28
Ćwiczenie 1. Podstawy obsługi pakietu MATLAB 131
Ćwiczenie 2. Podstawowe operacje macierzowe 144
Ćwiczenie 3. Operacje logiczne i struktury sterujęce 122
Ćwiczenie 4. Skrypty i funkcje 151
Ćwiczenie 5. Podstawowe operacje graficzne 209
Ćwiczenie 6. Rozwiązywanie równań różniczkowych w środowisku MATLAB 187
Ćwiczenie 7. Analiza liniowych obiektów dynamicznych 136
Ćwiczenie 8. Symulacja obiektów dynamicznych w środowisku SIMULINK 132
Ćwiczenie 9. Implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów 135
Ćwiczenie 10. Numeryczne metody rozwiązywania układów równań liniowych 137
Ćwiczenie 11. Interpolacja i aproksymacja funkcji 137