MODELOWANIE I SYMULACJA


Instrukcje do ćwiczen laboratoryjnych
Nazwa ćwiczenia Rozmiar pliku (kB)
Wprowadzenie do środowiska MATLAB-SIMULINK 354
Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych metodą klasyczną. Metoda Eulera 212
Modelowanie systemów dynamicznych. Metody opisu modeli układów 225
Podstawowe układy dynamiczne 230
Analiza własności dynamicznych wybranego obiektu fizycznego 207
Wykorzystanie nakładki SIMULINK do budowy i symulacji modeli dynamicznych 297