KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ANALIZY I PROJEKTOWANIA


Instrukcje do świczen laboratoryjnych
Nazwa świczenia Rozmiar pliku (kB)
∆wiczenie 1. Podstawy obs≥ugi pakietu MATLAB 132
∆wiczenie 2. Podstawowe operacje macierzowe 145
∆wiczenie 3. Operacje logiczne i struktury sterujĪce 123
∆wiczenie 4. Skrypty i funkcje 152
∆wiczenie 5. Podstawowe operacje graficzne 210
∆wiczenie 6. Symulacja obiektůw dynamicznych w ∂rodowisku SIMULINK 133