KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE


Instrukcje do ćwiczen laboratoryjnych
Nazwa ćwiczenia Rozmiar pliku (kB)
Ćwiczenie 1 – Zastosowanie programu LabVIEW w systemach pomiarowych 169
Ćwiczenie 2 – Technologia DataSocket w komunikacji systemów pomiarowych 286
Ćwiczenie 3 – Akwizycja danych pomiarowych za pomocą karty pomiarowej w programie LabVIEW 650
Ćwiczenie 3 - Załącznik 1: Program demonstrujący możliwości karty pomiarowej 330
Ćwiczenie 3 - Załącznik 2: Instrukcja karty pomiarowej NI-USB-6008 339
Ćwiczenie 4 – Analiza statystyczna wyników pomiaru 208
Ćwiczenie 5 – Zastosowanie protokołu TCP/IP do komunikacji w systemach pomiarowych 198
Ćwiczenie 6 – Wizualizacja procesu wyznaczania składowych impedancji LC metodą dynamiczną z wykorzystaniem środowiska LAbVIEV 632
Ćwiczenie 7 – Wirtualny oscyloskop - figury Lissajous 348
Ćwiczenie 8 – Wirtualny analizator widma brak
Ćwiczenie 9 – Wirtualny multimetr brak
Ćwiczenie 10 – Wirtualny generator dźwięku 165
Ćwiczenie 11 – Zastosowanie programu LabVIEW do wyznaczania rozkładu temperatury podczas nagrzewania płyty metalowej 303
Spis literatury 77
Programy Demo LabVIEW 18