CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW


Materiały do wykładu
Plik wykładu w formacie PDF 9,4 MB

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
Nazwa ćwiczenia Rozmiar pliku (kB)
Dyskretne sygnały deterministyczne i analiza widmowa 411
Właściwości i projektowanie filtrów cyfrowych 402
Dyskretne sygnały stochastyczne - analiza widmowa i korelacyjna 411
Cyfrowe przetwarzanie obrazów 631
Wieloczęstotliwościowe przetwarzanie sygnałów - interpolacja i decymacja 471
Filtracja optymalna i adaptacyjna 381
Implementacja algorytmów DSP na procesorze sygnałowym 919