Struktura organizacyjna ZTMAiPC
Kierownik ZTMAiPC
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina
 • tel.: (+34) 32-50-819, p. C113
  Profesorzy nadzwyczajni
 • dr hab. inż. Stanis³aw Chudzik
 • tel.: (+34) 32-50-856, p. C115
 • dr hab. inż. Sebastian Dudzik
 • tel.: (+34) 32-50-856, p. C115
 • dr hab. inż. S³awomir Gryĥ
 • tel.: (+34) 32-50-883, p. C116
  Adiunkci
 • dr inż. Janusz Baran
 • tel.: (+34) 32-50-880, p. C117
 • dr inż. Janusz Mrożek
 • tel.: (+34) 32-50-878, p. C118
  Laboratoria dydaktyczne
  • p. C112
  • p. C114
  • p. B031
  • p. B032