Książka S. Gryś: "Arytmetyka komputerów - seria w praktyce, Wyd. PWN, Warszawa 2007 (dodruk 2013) jest już dostępna w księgarniach

Zapraszamy do udziału w kursie pt. "Pomiary termowizyjne w podczerwieni"


Najnowsza monografia:

Minkina W. (red): "Wybrane problemy współczesnej termografii i termometrii w podczerwieni", Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, ISBN 978-83-7193-512-1, ISSN 0860-5017, 149 str.
jest już dostępna w Wydawnictwach Politechniki Częstochowskiej:


W monografii opisano najnowsze osiagnięcia badawcze pracowników Zakładu Technik Mikroprocesorowych, Automatyki i Pomiarów Cieplnych w dziedzinie szeroko pojętej termografii i termometrii w podczerwieni.