Rozmiar: 4800 bajtów Chair of Microprocessor Systems, Automatic Control and Heat Measurements Rozmiar: 126816 bajtów
Institute of Electronics and Control Systems
Czestochowa University of Technology, Faculty of Electrical Engineering
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Czestochowa, tel./fax: (+48-34) 3250821